4.5

Sun Flower Media Co., Ltd

Add a review
  • Share:

Sun Flower Media Co., Ltd Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Nhân sự ,

Company Description

Công ty TNHH Truyền thông Hoa Mặt Trời là công ty truyền thông, quảng cáo, xuất bản và phát hành. Chúng tôi là đối tác thực hiện các tạp chí phụ nữ hàng đầu ở Việt Nam như tạp chí Tiếp Thị & Gia Đình, TT&GĐ Vào Bếp, TT&GĐ Wedding, Thế Giới Văn Hóa, Her World, Cosmopolitan, Phong Cách Harper Bazaar.

Sun Flower Media is a company specializing in Print media, including advertising, PR, publishing & distribution. We are the production partner for the leading women’s magazines in Vietnam including: Tiếp Thị & Gia Đình, TT&GĐ Vào Bếp, TT&GĐ Wedding, Thế Giới Văn Hóa, Her World and Cosmopolitan, Phong Cách Harper’s Bazaar.

Office Photos

Active Jobs From Sun Flower Media Co., Ltd