4.5

Sumitomo Heavy Industries (Vietnam) Co., Ltd

Add a review
  • Share:

Sumitomo Heavy Industries (Vietnam) Co., Ltd Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Người nước ngoài/Việt Kiều,

Company Description

Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) là Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất máy chuyển nguồn điện và máy điện công nghiệp tại Việt Nam. Hiện tại để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:

Office Photos

Active Jobs From Sumitomo Heavy Industries (Vietnam) Co., Ltd